Holistički pristup liječenju pacijenta

Klinička holistička medicina potječe još od Hipokrata i podrazumijeva razmatranje kompletne osobe, fizički, psihološki, socijalno i emotivno, u upravljanju i prevenciji bolesti. Pacijenta se gleda kao cjelinu, a ne kao izoliranu patologiju, bolest nije samo izolirani poremećaj.
Holistički praktičari vjeruju da se cjelokupna osoba sastoji od međusobno povezanih „dijelova” i ako jedan dio ne radi ispravno svi ostali dijelovi će biti pogođeni. Na taj način, ako ljudi imaju neravnotežu, fizičku ili emocionalnu, sve to može negativno utjecati na njihovo zdravlje.

Holistički liječnik u liječenju pacijenata može koristiti sve oblike zdravstvene zaštite, od konvencionalnih lijekova do komplementarne i alternativne terapije.

Holistička medicina tretira simptome, ali isto tako traži uzroke tih simptoma. Često je pogrešno shvaćeno da je holistički lijek samo alternativni ili komplementarni lijek. Istina je da holistička medicina omogućuje širi spektar liječenja i potiče otvorenost za različite pristupe. Neki od tih pristupa mogu uključivati uporabu komplementarne i alternativne medicine, ali holistička medicina ne odbacuje konvencionalnu medicinu. Na primjer, kada osoba koja pati od migrene posjeti holističkog liječnika, umjesto samog davanja lijekova, liječnik će pogledati sve potencijalne čimbenike koji bi mogli biti uzrok nečije glavobolje, kao što su drugi zdravstveni problemi, dijete, spavanje, probava, osteomuskularni problemi, stres…

Dobro slušanje i komunikacijske vještine tijekom razgovora sa pacijentom su bitne osobine za liječnika koji koristi holistički pristup, kao dr.med. Jadran Matutinović u Prevent Split. Liječenje zahtijeva timski rad pacijenta i liječnika i bavi se svim aspektima života koristeći sve razine zdravstvene zaštite. U prevenciji i liječenju bolesti uvažavanje „cijele osobe“ liječniku može biti ključ za dijagnozu.

Prevent Split – obratite nam se s povjerenjem!

Scroll to Top